ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ :ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ

png 20230629 145434 0000

ಯಾರು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು? ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತನ್ನ ತಂದೆ/ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು …

Read more

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ

jpg 20230123 175436 0000

ಪುತ್ತೂರು ದಿನಾಂಕ 19.01.2023.ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಾವು ಪಾವತಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ವಿತ್ತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ …

Read more