ಅಂಚೆಕಚೇರಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಇ-ಪಾಸ್ ಬುಕ್ (POSB SEVA IPPB ಆನ್‌ಲೈನ್) | ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜನರು ಪಿಪಿಎಫ್, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತಾ ವಿವರಣೆ ತಿಳಿಯಲು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಇ-ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ, ಸುಕನ್ಯಾ ಖಾತೆ, ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇ-ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಸೇವಾ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಖಾತೆದಾರರು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಇ-ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರೋರಿಗೆ ಇ-ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ನೆನಪಿರಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಖಾತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಖಾತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇ-ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು:

ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್:

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ,ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ 10 ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಪಿಡಿಎಫ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ:

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಇ-ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ :

ಇನ್ನು ಖಾತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಖಾತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇ-ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:

  • www.indiapost.gov.in or http://www.ippbonline.com ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
  • ಅಲ್ಲಿ ಇ-ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಚ-ಲಾಗಿ ಇನ್-ಒಟಿಪಿ ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
  • ಯೋಜನೆ ವಿಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ,
  • ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ.
  • ಆ ಬಳಿಕ Continue ಮಾಡಿ. OTP ನಮೂದಿಸಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ.
  • ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
  • ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್
  • ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
  • ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

IMG 20221014 WA0041
IMG 20221014 WA0042
IMG 20221014 WA0043
IMG 20221014 WA0044

FAQ :

ಪ್ರಶ್ನೆ 01- ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇ-ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ?

ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 02- ಇ-ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಸೇವೆಗೆ DOP ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವೇ? 

ಇಲ್ಲ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಇ-ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ಗೆ DOP ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 03- ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಇ-ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ನನ್ನ SB ಖಾತೆಯ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಹೌದು ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 04- ಇ-ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು?

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

Leave a Comment