ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂದು ಇಂದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ

IMG 20240409 WA0028 2
IMG 20240409 WA0019
IMG 20240409 WA0023
IMG 20240409 WA0015
IMG 20240409 WA0016
IMG 20240409 WA0017
IMG 20240409 WA0004
IMG 20240409 WA0022

Leave a Comment